Thông Tin Tuyển Dụng

Do nhu cầu phát triển thi trường, chúng tôi cần tuyển các vị trí sau: 

1. Khu vực miền Bắc: 1 giám đốc bán hàng miền Bắc; 2 giám sát bán hàng, 10 nhân viên bán hàng

2. Khu vực miền Tây Nam Bộ: 1 giám sát bán hàng, 5 nhân viên bán hàng

3. Khu vực miền Đông Nam Bộ & Tây Nguyên: 1 giám sát bán hàng, 5 nhân viên bán hàng.

 

Yêu cầu và quyền lợi cụ thể như sau:

Giám đốc bán hàng: 

Trách nhiệm

-          Xây dựng kế hoạch bán hàng

-          Tuyển dụng và huấn luyện nhân sự bán hàng

-          Tham gia hoạch định chính sách bán hàng từng khu vực

-          Chịu trách nhiệm kết quả kinh doanh

-          Có kinh nghiệm quản lý.

Quyền lợi:

-          Lương chính thức khởi điểm 25.000.000 VND/ tháng

-          Được tham gia bảo hiểm theo qui định của luật lao động

-          Bảo hiểm sức khỏe do công ty cấp

-          Các quyền lợi khác theo thỏa thuận

Giám sát bán hàng:

Trách nhiệm:

-          Hỗ trợ và quản lý nhân viên bán hàng

-          Duy trì quan hệ với các đối tác thương mại trong khu vực

-          Báo cáo định kỳ cho giám đốc bán hàng

Quyền lợi:

-          Lương chính thức khởi điểm 12.000.000 VND/ tháng

-          Được tham gia bảo hiểm theo qui định của luật lao động

-          Bảo hiểm sức khỏe do công ty cấp

-          Các quyền lợi khác theo thỏa thuận

Nhân Viên bán hàng:

Trách nhiệm:

-          Thực hiện bán hàng theo khu vực và doanh số cam kết

-          Báo cáo định kỳ về tình hình bán hàng cho giám sát bán hàng

Quyền lợi:

-          Lương chính thức khởi điểm 7.000.000 VND/ tháng

-          Được tham gia bảo hiểm theo qui định của luật lao động

-          Bảo hiểm sức khỏe do công ty cấp

-          Các quyền lợi khác theo thỏa thuận

 

* Các ứng viên quan tâm đến vị trí tuyển dụng của chúng tôi xin vui lòng gửi hồ sơ xin việc có ghi rõ vị trí ứng tuyển về Công ty TNHH MTV Đầu Tư Thương Mại Tín Thành, địa chỉ: Số 69 đường 9, phường Phước Bình, Quận 9, TpHCM. Hoặc email hồ sơ xin việc về địa chỉ: admin@tsuremilk.com (khi email xin vui lòng ghi rõ tiêu đề trên email hồ sơ xin việc ứng tuyển vào vị trí nào)