Tag: thai ki

Tiểu đường thai kìDairy

TIỂU ĐƯỜNG THAI KÌ Ở PHỤ NỮ

1. Bệnh tiểu đường thai kỳ là gì? Tiểu đường thai kỳ là trước khi mang thai người phụ nữ chưa hề được chẩn đoán mắc tiểu đường, nhưng trong khi mang thai lượng đường huyết tăng cao. Điều này nghĩa là sau khi mang thai, nếu thai phụ có các …