Sữa Tsure Grow 3+

𝐓𝐒𝐔𝐑𝐄 𝐆𝐑𝐎𝐖 𝟑+

𝘛.𝘴𝘶𝘳𝘦 𝘎𝘳𝘰𝘸3+ 𝘭𝘢̀ 𝘴𝘢̉𝘯 𝘱𝘩𝘢̂̉𝘮 𝘴𝘶̛̃𝘢 𝘥𝘪𝘯𝘩 𝘥𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘴𝘶̛̃𝘢 𝘯𝘨𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘤𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘱 𝘬𝘩𝘢̂̉𝘶 𝘵𝘶̛̀ 𝘕𝘦𝘸 𝘡𝘦𝘢𝘭𝘢𝘯𝘥, đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘣𝘰̂̉ 𝘴𝘶𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦̂𝘮 𝘤𝘢́𝘤 𝘷𝘪𝘵𝘢𝘮𝘪𝘯 𝘷𝘢̀ 𝘬𝘩𝘰𝘢́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘢̂́𝘵 𝘤𝘢̂̀𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘵, 𝘴𝘢̉𝘯 𝘱𝘩𝘢̂̉𝘮 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘱𝘩𝘶̀ 𝘩𝘰̛̣𝘱 𝘤𝘩𝘰 𝘴𝘶̛̣ 𝘱𝘩𝘢́𝘵 𝘵𝘳𝘪𝘦̂̉𝘯 𝘵𝘰𝘢̀𝘯 𝘥𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘯𝘩𝘰̉ 𝘵𝘶̛̀ 3 đ𝘦̂́𝘯 10 𝘵𝘶𝘰̂̉𝘪.

Tasty Breakfast

Canxi Nano là Canxi được chế biến bằng công nghệ Nano dược phẩm ở dạng siêu nhỏ kết hợp với các Vitamin D,E, K1 cùng Taurine giúp tăng cường hấp thu canxi, tạo cho bé một hệ cơ xương vững chắc và hỗ trợ phát triển chiều cao tối đa cho bé.

Birthdays & Events

Gia Tăng Chuyển Hóa, Phát triển chiều cao: Vitamin D có vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa canxi.

Fresh Coffee

Lysine tăng cường sự đồng hóa và hấp thu canxi, đảm bảo cho sự hình thành sụn, xương, mô liên kết trong giai đoạn phát triển đầu đời của bé

Chơi Video