Công ty TNHH MTV Đầu Tư Thương Mại Tín Thành
Số 69 đường số 9, phường Phước Bình Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ðiện thoại:  (+84) 08 37282299                       FAX: (+84) 08 37282291
Email: admin@tsuremilk.com

Website: www.tsuremilk.com

Facebook: www.facebook.com/tsuremilk